مرتضی اشرفی

19

مرتضی اشرفی خواننده پاپ کشورمان در ایران متولد شده است.

وی سابقه چندین سال خوانندگی دارد و غیر از فعالیت کاری خود به خوانندگی هم میپردازد.

آغاز کار هنری

مرتضی اشرفی بیشتر آهنگ های خود را مانند مهدی جهانی و علیشمس با دوست صمیمی خود مجید مکس همکاری می کند البته وی تک اهنگ های زیادی دارد که خودش تنها خوانندگی کرده است.

آهنگهای مرتضی اشرفی

مرتضی اشرفیتو که جونی

مرتضی اشرفی تو که جونی

مرتضی اشرفیصاحب اختیار

مرتضی اشرفی صاحب اختیار

مرتضی اشرفیبه خواست تو

مرتضی اشرفی به خواست تو

مرتضی اشرفیدست بجنبون

مرتضی اشرفی دست بجنبون

مرتضی اشرفیشش دونگ قلبم

مرتضی اشرفی شش دونگ قلبم

مرتضی اشرفیچی شده

مرتضی اشرفی چی شده

مرتضی اشرفیدختر

مرتضی اشرفی دختر

مرتضی اشرفیعالیم با تو

مرتضی اشرفی عالیم با تو

مرتضی اشرفیدلتنگم

مرتضی اشرفی دلتنگی

مرتضی اشرفیجاذبه

مرتضی اشرفی جاذبه

دانلود آهنگ جدید مرتضی اشرفی به نام پاییز

دانلود آهنگ جدید مرتضی اشرفی به نام چرا رفت

دانلود آهنگ جدید مرتضی اشرفی به نام عشق آخر

دانلود آهنگ جدید مرتضی اشرفی به نام بگو کجایی

دانلود آهنگ جدید مرتضی اشرفی به نام دل دیوونه

دانلود آهنگ مرتضی اشرفی به نام پاتوق

دانلود آهنگ مرتضش اشرفی به نام با مرام

دانلود آهنگ مرتضی اشرفی به نام مو مشکی جان

دانلود آهنگ مرتضی اشرفی به نام هفت خط